2310 651 261

Ποτά
Sprite 330ml
  1.30

Sprite 500ml
  1.70Sprite1.5 Lt
  2.50Νερό 500ml
  0.50